Over mij

Ik hield altijd al van schrijven. Opstellen, werkstukken. Vroeger thuis ging het vaak over taal, werden er woordspelingen gemaakt en haiku’s gedicht.

Ik wilde journalist worden, maar nog liever wilde ik weten hoe een universiteit werkte en aanvoelde. Ik koos voor de studie politicologie, internationale betrekkingen, aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn stage bracht ik schrijvend door, op de buitenlandredactie van Elsevier.

Na mijn afstuderen, in 1996, begon ik als freelance journalist voor onder meer Intermediair, de Volkskrant en Elsevier. Van 1999 tot 2007 was ik economieredacteur bij Elsevier. Ik schreef over de mensenkant van de economie: werk, huizen, koopgedrag.

Sinds 2007 werk ik weer zelfstandig. Ik schrijf artikelen en interviews voor landelijke weekbladen en kranten. Ook was ik een periode verbonden aan De Argumentenfabriek en de Denkacademie.

De laatste jaren richt ik me vooral op de vraag: wat drijft mensen? Op zaterdag heb ik een vaste interviewrubriek in NRC Handelsblad: levenslessen. Over karakter, keuzes, pijn en ambitie van min of meer bekende Nederlanders.

Januari 2015 verscheen mijn boek Het onvoltooide kind, over de dilemma’s rond het behandelen van extreem vroeggeboren kinderen en over de veel te vroege geboorte van mijn eigen dochter Eva, in 2002.

Ik heb een goed stel hersens, kan luisteren en heb een heldere schrijfstijl.


 

Tweets

 

Copyright 2015 Brenda van Osch